Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 8

e-mail: mio@mio.org.pl
NIP: 813-32-41-787
KRS: 0000019349
REGON: 691562323
Nr rachunku bankowego:
66 2490 0005 0000 4530 1167 6142