Oddziały

Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” jest członkiem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Obecnie funkcjonują trzy oddziały terenowe, które samodzielnie realizują zadania statutowe Stowarzyszenia:
  1. Rzeszów
  2. Przemyśl
  3. Częstochowa