Motto
W Przychodni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 8
pełnią dyżury instruktorzy metody wg wersji polskiej TK:
w 1 i 2 środę godz. 16.00-18.30
w 4 środę godz. 18.00 - 20.00
Rejestracja tel. 17 859 44 44

Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność"
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 8
NIP: 813-32-41-787
KRS: 0000019349
REGON: 691562323
Nr rachunku bankowego:
66 2490 0005 0000 4530 1167 6142

Poradnia internetowa

Informujemy, że istnieje możliwość nauki metody NPR (metoda polska wg. T. Kramarek) oraz konsultacji wykresów w formie on-line.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod nr telefonu 504 211 777.