W Przychodni
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie, ul. Warzywna 8
pełnią dyżury instruktorzy metody wg wersji polskiej TK:
w 1 i 2 środę godz. 16.00-18.30
w 4 środę godz. 18.00 – 20.00
Rejestracja tel. 17 859 44 44