Motto

Galeria zdjęć

Galeria

SYMPOZJUM BIBLIJNE - "Biblia a współczesne problemy rodziny"

Instytut Teologiczno – Pastoralny im. sw. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 25 kwietnia 2015 r. – godz. 9.00

Z a p r a s z amy na SYMPOZJUM BIBLIJNE "Biblia a współczesne problemy rodziny" które odbędzie się w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara przy ul. Witolda 11a w Rzeszowie 25 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00

PROGRAM:
9.00 Wprowadzenie do sympozjum – ks. dr Marek Dzik
9.15 „Zarys teologii małżeństwa i rodziny w Starym Testamencie” – ks. dr Piotr Mierzwa
9.45 „Małżeństwo i rodzina w Nowym Testamencie” – ks. mgr lic. Jarosław Stefański
10.15 „«Czcij (oddaj chwałę) ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło».
Znaczenie i ważność czwartego przykazania” – ks. dr Wojciech Radomski
10.45 Przerwa na kawę
11.15 „Lekcja wieczoru życia w świetle Ewangelii Dzieciństwa (Łk 1-2)” – ks. dr Witold Burda
11.45 „Recepcja nauczania Biblii w życiu małżeństwa i rodziny” – dyskusję prowadzi dr Rafał Czupryk
13.00 Zakończenie sympozjum