Motto

Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność"
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 8
NIP: 813-32-41-787
KRS: 0000019349
REGON: 691562323
Nr rachunku bankowego:
66 2490 0005 0000 4530 1167 6142

Poradnia Internetowa

Istnieje możliwość nauki metody NPR (metoda polska wg. T. Kramarek) oraz konsultacji wykresów w formie on-line. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt e-mailowy na adres mio@mio.org.pl lub pod nr telefonu 504 211 777.


Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność"

zrzesza doradców życia rodzinnego będących jednocześnie nauczycielami i instruktorami Naturalnego Planowania Rodziny, metody objawowo-termicznej wg wersji polskiej (TK) .Cele Stowarzyszenia (pełny tekst statutu z dnia 06-07-2013 )

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rodziny, a w szczególności propagowanie idei odpowiedzialnego rodzicielstwa, kształtowanie postawy szacunku dla ludzkiego życia, upowszechnianie metod naturalnego planowania rodziny, zwanych dalej „NPR”, w różnych środowiskach społecznych i zawodowych oraz wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej.