Motto

Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność"
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 8
NIP: 813-32-41-787
KRS: 0000019349
REGON: 691562323
Nr rachunku bankowego:
66 2490 0005 0000 4530 1167 6142

Opis metody polskiej

 

METODA OBJAWOWO–TERMICZNA wg. wersji polskiej (TK).

Dla pewniejszego i łatwiejszego rozpoznawania okresów płodności i niepłodności w cyklach miesięcznych w metodzie objawowo – termicznej wykorzystano elementy już opisanych metod: obserwacje przebiegu PTC, śluzu szyjkowego, zespołu objawów jajeczkowania, ewentualne samobadanie szyjki macicy oraz poznaną długość najkrótszego cyklu i najkrótszej fazy niższej temperatury.  

OKRES NIEPŁODNOŚCI PRZED JAJECZKOWANIEM

Okres niepłodności przed jajeczkowaniem zaczyna się w pierwszym dniu cyklu miesięcznego, tj. od wystąpienia krwawienia miesiączkowego, a kończy się w ostatnim dniu przed okresem płodności. W tym czasie gonadotropiny FSH i LH wydzielane są w małej ilości. W jajniku nie można zauważyć widocznych zmian, trwa „okres ciszy”. Wydzielanie estrogenów także utrzymane jest na niskim poziomie. Szyjka macicy położona nisko, jest twarda, a kanał szyjki wypełnia śluz gęsty i lepki, zamykający plemnikom drogę do macicy. Śluzówka jamy macicy zaczyna się odnawiać po miesiączce, trwa jej faza wzrostowa.

Okres niepłodności przed jajeczkowaniem wyznacza się za pomocą obliczeń i obserwacji przebiegi poprzednich i bieżącego cyklu. Trzeba znać długość swojego najkrótszego cyklu miesięcznego i najkrótszej fazy niższej temperatury z ostatnich sześciu  - dwunastu cyklów oraz obserwować objawy występujące w okresach niepłodności i płodności: suchość, niezmieniającą się wydzielinę, wydzielinę zmieniającą się czy też pojawienie się śluzu szyjkowego w przedsionku pochwy.

Oblicza się:

Najkrótszy cykl  - 19 dni (16 dni tj. ostatni dzień przed miesiączką, w którym występuje jajeczkowanie +3 dni żywotności plemników – według Ogino);

Najkrótsza faza niższej temperatury – 6 dni (zmodyfikowana reguła Doringa). Gdy w wyniku odejmowania otrzyma się różne liczby, o długości tego okresu decyduje ta mniejsza. Np. gdy najkrótszy cykl trwa 27 dni, najkrótsza faza niższej temperatury 13 dni.

27 – 19 = 8

13 – 6 = 7

Gdyby w tak obliczonych dniach ustąpiła suchość, zauważono zmiany w niezmieniającej się wydzielinie lub śluz szyjkowy, to te objawy, typowe dla okresu płodności, świadczą o już wcześniejszej niż zwykle rozpoczętym okresie płodności.

KIEDY NIE WYZNACZA SIĘ OKRESU NIEPŁODNOŚCI PRZED JAJECZKOWANIEM

1.      Gdy kobieta nie zna swojego typu cyklu miesięcznego, nie zapisywała daty pierwszego dnia miesiączki i nie obliczała długości ostatnich 6-12 cyklów miesięcznych.

2.      Gdy nie śledzi systematycznie objawów występujących w okresach płodności i o niepłodności

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z TEGO SPOSOBU OBLICZANIA DŁUGOŚCI OKRESU NIEPŁODNOŚCI PRZED JAJECZKOWANIEM

1.      Duża pewność w oznaczeniu końca okresu niepłodności przed jajeczkowaniem, gdyż obliczenia są dokonane z taką dokładnością, jakby cykl najkrótszy występował w 95 – 99% cyklów miesięcznych. W rzeczywistości najkrótszy cykl w 12 cyklach w ponad 50 % występuje tylko 1 raz.

2.      Możliwość podjęcia współżycia w okresie niepłodności przed jajeczkowaniem (nie częściej niż co drugi dzień wieczorem, gdy nie zamierza się poczęcia) już od 2 cyklu uczenia się metody objawowo – termicznej, po stwierdzeniu dwufazowości i nieprzedłużonej długości 1 cyklu prowadzenia obserwacji temperatury i innych objawów oraz nieprzedłużonej fazy wyższej temperatury w stosunku do długości cyklu. Stwarza to sytuacje korzystniejszą dla małżeństw, którym trudno byłoby stosować metodę objawowo – termiczną ścisłą.

3.      Wymienione obliczenia można stosować aż do nabycia umiejętności obserwowania objawów początku okresu płodności i uzyskania 12 kart obserwacji cyklów miesięcznych.

OKRES PŁODNOŚCI

Okres płodności to suma tych dni, w których współżycie może doprowadzić do poczęcia dziecka. Zaczyna się w dniu po okresie niepłodności przed jajeczkowaniem.

Początek i koniec okresu płodności są zdeterminowane przez inne czynniki. Początek zależy od pojawienia się w szyjce macicy specyficznego, estrogennego śluzu szyjkowego, który umożliwia przed jajeczkowaniem przejście plemników przez kanał szyjki macicy. Koniec okresu płodności łączy się z czasem obumarcia komórki jajowej po jajeczkowaniu – także po uwolnieniu się drugiej komórki jajowej, co może nastąpić w ciągu kilku, czy kilkunastu godzin po pierwszym jajeczkowaniu – i zablokowaniem dojrzewania następnych pęcherzyków jajnikowych. Rozpoznaje się go po skoku i utrzymaniu się wyższej temperatury, która jest wywołana przez progesteron wydzielany przez ciałko żółte. Skoki utrzymanie się wyższej temperatury są pośrednim dowodem odbytego jajeczkowania. Rzeczywista długość okresu płodności zależy od czasu trwania żywotności gamet: plemników w narządach rozrodczych kobiety ok. 3 dni i komórki jajowej po jajeczkowaniu 8-10 godz. tj. razem ok. 4 dni.

Koniec okresu płodności można więc wyznaczyć na bieżąco w każdym cyklu: kończy się w 3 kolejnym dniu wyższej temperatury po szczycie objawu śluzu i po 6 dniach ostatnich dniach temperatury niższej.

OKRES NIEPŁODNOŚCI PO JAJECZKOWANIU

Okres niepłodności po jajeczkowaniu zaczyna się czwartego dnia fazy wyższej temperatury i po co najmniej trzech dniach po szczycie objawu śluzu. Trwa do wystąpienia miesiączki – od 10 do 14 dni, niekiedy nawet do 16 dni. Dla danej kobiety jest to faza stała. Skok temperatury i utrzymanie się jej na wyższym poziomie oraz zahamowanie wydzielania estrogennego śluzu szyjkowego potwierdza odbyte jajeczkowanie i czynności ciałka żółtego. Odtąd do końca cyklu nie dojrzewają już nowe pęcherzyki jajnikowe, nie może występować ponownie jajeczkowanie. Śluz gęsty i lepki zamyka szczelnie kanał szyjki macicy, hamując przechodzenie plemników. Wszystkie procesy, zachodzące w narządach rozrodczych kobiety, uniemożliwiając spotkanie się komórki jajowej z plemnikami i dlatego nie może począć się dziecko. Przez kilka dni przed miesiączką występuje u niektórych kobiet objaw sutkowy, polegający na powiększeniu piersi, a czasem ich bolesności i zespół przedmiesiączkowy.