Motto

Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność"
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 8
NIP: 813-32-41-787
KRS: 0000019349
REGON: 691562323
Nr rachunku bankowego:
66 2490 0005 0000 4530 1167 6142

RODO (Ochrona danych osobowych)

Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność" 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 8 NIP: 813-32-41-787 KRS: 0000019349 REGON: 691562323 Nr rachunku bankowego: 66 2490 0005 0000 4530 1167 6142">
  • Doc PDF Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Doc PDF Polityka bezpieczeństwa