Motto

Galeria zdjęć

Galeria

Warsztaty dla rodzin w Oddziale Przemyśl

Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski wraz z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Przemyskiej zorganizowało w dniu 3 października 2015 r. warsztaty dla rodzin pt. „SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO = SZCZĘŚLIWA RODZINA”

Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski wraz z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Przemyskiej zorganizowało w dniu 3 października 2015 r. warsztaty dla rodzin pt. „SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO = SZCZĘŚLIWA RODZINA” dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Miejscem spotkania rodzin był Dom Macierzysty Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym. Tematyka warsztatów obejmowała: „Zasady komunikacji w małżeństwie i rodzinie”, „Trudności i problemy w komunikacji”, „Rozwiązywanie problemów – dialog małżeński – zasady”. Warsztaty prowadzone były przez małżeństwo Beatę i Andrzeja Guzików. Zakładanymi celami warsztatów było doskonalenie funkcjonowania małżeństwa i rodziny na drodze osobistej pracy małżonków, nabycie umiejętności pozwalających im w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje wewnątrzrodzinne, a także być modelami do naśladowania dla swoich dzieci.

Uczestnicy warsztatów zostali zaopatrzeni w publikacje związane z tematyką warsztatów. Otrzymali pakiet, który zawierał 2 książki: „Złamać szyfr czyli jak zrozumieć małżonka” oraz „Małżeństwo na wirażu czyli jak poruszać się w sytuacji kryzysowej”. Lektura tych pozycji pozwoli na utrwalenie zdobytej wiedzy i doskonalenie umiejętności komunikowania szczególnie w sytuacjach trudnych, konfliktowych.

Przeprowadzona została „Małżeńska godzina szczerości”, a także indywidualne rozmowy

z Beatą i Andrzejem Guzikami, Doradcami Życia Rodzinnego, Kapłanami.

Uczestnicy warsztatów nabyli kompetencje niezbędne w prawidłowej komunikacji służącej wzmacnianiu więzi rodzinnych i pozytywnego rodzicielstwa, poprzez:

- poznanie kobiecego i męskiego stylu komunikacji

- poznanie roli wzajemnej akceptacji małżonków

- poznanie sposobów na uleczenie relacji w małżeństwie i rodzinie.

- poznanie prawidłowych zasad komunikacji w małżeństwie i rodzinie

- uświadomienie sobie jakie są trudności w komunikacji

- nauczenie się jak rozwiązywać problemy w małżeństwie.

 

Dzieci uczestniczyły w osobnym programie. Został zorganizowany konkurs plastyczny. Były też warsztaty o tematyce: kulinarnej, decupage, malowanie na szkle i drewnie, figurki gipsowe, wyroby z wikliny. Prowadzili je członkowie Spółdzielni Socjalnej „Wiklina u Leszka”, przy wsparciu wolontariuszy. Młodzi uczestnicy wykonali ozdobne świeczniki, flakony, koszyki, kwiaty, deski. Przygotowali też podwieczorek dla rodziców. Po zakończeniu zajęć zorganizowano wystawę prac. Wykonane prace uczestnicy zabrali jako pamiątki spotkania.