Motto

Galeria zdjęć

Galeria

„Wczesne niepowodzenia prokreacji – etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym.”

Organizatorzy cyklu konferencji pt. "Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego" mają przyjemność zaprosić do udziału w V sympozjum naukowym "Wczesne niepowodzenia prokreacji - etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym", które odbędzie się 6 grudnia (niedziela) br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Przedmiot tegorocznych rozważań  - wczesne straty prokreacyjne - stanowi kontynuację dwóch poprzednich konferencji dotyczących zagadnienia obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. Narastający w polskim społeczeństwie problem niepowodzeń prokreacji zostanie przedstawiony w szerokim – medycznym, demograficznym i psychospołecznym ujęciu.
Ofertę konferencyjną wzbogacą warsztaty dot. powrotu płodności po poronieniu i pochówku dzieci nienarodzonych.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl


W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości osób z oddziału Rzeszów MiO będzie możliowość zorgaznizowania busa na wyjazd. Zgłoszenia do wspólnego wyjazdu proszę wysyłać na adres Pani Barbary Wiater bwiater@interia.pl